İşe Alım Prosüdürü

Din, dil, ırk, cinsel yönelim, siyasi görüş, sosyal ve etnik köken ayrımı yapılmaksızın, 18 yaş ve üzeri elemanlar işe alım sürecinde değerlendirilir.

Yeni istihdam edilecek adayın, işin gerekleri yönünden yaş, eğitim, iş tecrübesi, fiziki yapı, sıhhat, askerlik durumu, davranışlar, kabiliyet ve ulaşım imkânları, ikametgâh vb. faktörler göz önünde bulundurulur.

Şirket kültürüne, yapılacak işin özelliklerine ve Organizasyon El Kitabındaki görev niteliklerine göre önceden müracaat eden adaylar arasından uygun olanlar davet edilerek, kendisi ile IK mülakat yapar. Şayet müracaatlar arasında uygun aday yok ise IK tarafından aşağıdaki yöntemlerle personel temini yoluna gidilir:

 • Sosyal Çevre (çalışanlar, tanıdıklar vb.)
 • Türkiye İş Kurumu ilgili birimi,
 • Afiş ve pano ilanları,
 • Gazete ve radyo ilanları,
 • Yeni iş müracaatları,
 • İnternet,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler (kariyer günleri, kariyer merkezleri),
 • Rakipler ve diğer firmalar,
 • Personel yönetimi derneği üyeleri işbirliği,
 • Şirket içi personel transferi,
 • Diğer kaynaklar (işsizler, posta yolu ile başvuru vb.)

Aday Yerleştirme

Kapsam İçi Personel Yerleştirme

İnsan Kaynakları Uzman/Yard.,İşe alım döneminde belirlenen günlerde yapılan sınav doğrultusunda Sınav Sonucu ‘Geçer’’ olan (50 soruda 30 doğru) adaylar özgeçmiş havuzuna kaydedilir. Bölüm yöneticileri tarafından İnsan Kaynakları bölümüne yazılı iletilen  Personel talep formunda belirtilen özellikler doğrultusunda  İnsan Kaynakları Uzmanı/Yard. tarafından özgeçmiş havuzunda bulunan ve  aranılan pozisyona uygun olan adaylar seçilir ve görüşmeye davet edilir. Görüşmeye gelen aday  bölüm yöneticisine gönderilir. Mülakat sonucunda bölüm yöneticilerinin olumlu değerlendirdiği  adayın formu İnsan Kaynakları Müdürü ve Genel Müdür'ün onayına sunulur, onaylanan form Üst Yönetim onayına sunulmak üzere Yönetim Kurul Kararı hazırlanır. Yönetim Kurul Kararı onaylanan adaya evrak listesi verilir ve işe başlatılır.

Kapsam Dışı Personel Yerleştirme

Bölüm Yöneticileri tarafından hazırlanılan Personel Talep Formundaki kriterlere ve bölüm yöneticilerinin yazılı görüşlerine göre, İnsan Kaynakları Uzman/Yard. iç ve dış kaynaklar aracılığıyla gelen müracaatlar arasından uygun olanlar seçilir ve IK Müdürünün görüşüne sunulur. Belirlenen adaylar , bölüm yöneticisine iletilir. Bölüm Yöneticisinin görüşmek istediği aday, firmaya İnsan Kaynakları Uzman/Yard.tarafından davet edilir. İnsan Kaynakları Uzman/Yard. tarafından aday ile yüz yüze mülakat yapılır.Şef ve yukarı pozisyonlar için IK Müdürü'de mülakat görüşmesine katılır. İngilizce seviye tespit ( 25 Sorudan 1-4 doğru Beginner,5-9 doğru Pre-İntermediate,10-14 doğru İntermediate,15-19 doğru Upper-İntermediate, 20-25 doğru Advanced) sınavı yapılır.Adayın mesleki bilgi ve becerisinin ölçülmesi için bölüm yöneticisine gönderilir. Görüşme  sonucu olumlu değerlendirilen adayın formu İnsan Kaynakları Müdürü ve Genel Müdürün onayına sunulur, onaylanan form Üst Yönetim onayına sunulmak üzere Yönetim Kurul Kararı hazırlanır. Yönetim Kurul Kararı onaylanan adaya evrak listesi verilir ve işe başlatılır.

Stajyer Yerleştirme

Firmamızın stajyer ihtiyacı her yılın başında, eğitim bölümü ve bölüm yöneticileri ile birlikte belirlenir. Stajyerler, İK tarafından verilen kimlik kartı ile takip edilir. Stajyer dosya ve çalışmalarının değerlendirilmesi sorumlu mühendis ve/veya bölüm yöneticisi tarafından yapılır. Stajyerler firmanın yemek ve servis imkânlarından faydalanırlar. Firmamızda üç grup halinde stajyer alınmaktadır. Stajyerlere, Stajyerlik/Çıraklık Sözleşmesi yapılır.

Meslek Lisesi Öğrencileri

3308 Sayılı kanuna göre çalıştırılmaktadırlar. Eğitim Öğretim dönemi içinde staj yaparlar. Stajyer öğrenci kontenjanı, gündüzlü çalışan personel sayısının % 5 en çok %10 oranına göre belirlenir. Stajyerlere, asgari brüt ücretin % 30 ‘u aylık maaş olarak ödenir. Sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Firmaya alınacak stajyer sayısı ve okulları Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen form doldurulup, tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilerek yapılır.

Üniversite, Meslek Yüksek Okulu ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi Öğrencileri

Yaz dönemi staj yaparlar. İşletmemize (8.006-F01) Stajyer Başvuru Formu ile 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında müracaat ederler. Başvurular, en yakın üniversite ve kendi personelimizin akrabaları öncelikli olmak üzere alınır.

 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama