Tarihçe
Hattat Enerji ve Maden A.Ş. Enerji Grubu Taş Kömürü alanında faaliyetlerini büyük bir azimle sürdürmektedir.

Amasra (B) Kömür maden sahasının rödevans karşılığı Hattat Enerji ve Maden A.Ş.’ye işletmeye verilmesine ait sözleşme 2005 tarihinde imzalanmış, T.T.K. tarafından Mayıs 2006 tarihinde Hattat Enerji ve Maden A.Ş.’ye yer teslimi yapılmıştır.

Amasra işletme sahasında Hattat Enerji ve Maden A.Ş. Yeraltı Hazırlık ve Üretim Projesi doğrultusunda Çin DATONG firması ile 12 Kasım 2006 tarihinde 8 metre çapında 3 kuyu açılması için anlaşma imzalanmıştır.

Şu anda 1 No’lu Tarlaağzı, 2 No’lu Kazpınarı, 3 No’lu Amasra bölgelerinde kuyu açma çalışmaları tamamlanmış, yeraltında 1 ve 3 No’ lu kuyular yerin altında 24 metrekarelik kesit ile 4,5 km birleştirilmiş, toplamda 25 km galeri sürülmüştür.

Hattat Enerji ve Maden A.Ş. sahada daha önce MTA tarafından yapılan 134 sondaja ek olarak 6 adet sondaj makinesi ile 152 adet karotlu sondaj tamamlanmış, sondajların ortalama derinliği 1000 metre olup, toplamda 160 km’ye eş değer ilerleme kaydedilmiştir.

Hattat Enerji ve Maden A.Ş. tüm makine ve tesislerini hazırlamış, tahkimatta kullanacağı donatıları almıştır.

Hattat Enerji ve Maden A.Ş. Petrol ve Doğalgaz Arama faaliyetleri içerisinde 2007 yılında Karaburun mevkiinde deniz içi arama kuyusu açmış, 2008 yılı içerinde denizde 1, karada 1 arama kuyusu açılmıştır. 2009 yılı içerisinde Terkos açıklarında arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama