Yasal Uyarı 1- Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar Hattat Enerji ve Maden A.Ş.’e aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun Hattat Enerji ve Maden A.Ş.’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı,bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

2- Hattat Enerji ve Maden A.Ş.‘in sitesindeki bağlantılar sizi Hattat Enerji ve Maden A.Ş. ağının dışına götürebilir. Hattat Enerji ve Maden A.Ş., bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir. Hattat Enerji ve Maden A.Ş., bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Hattat Enerji ve Maden A.Ş. bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

3- Bu sitede yer alan tüm unsurlar; sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. Hattat Enerji ve Maden A.Ş.; bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan Hattat Enerji ve Maden A.Ş. kesinlikle sorumlu değildir.

4- İnternet aracılığıyla Hattat Enerji ve Maden A.Ş.‘e ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri Hattat Enerji ve Maden A.Ş.‘e geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin Hattat Enerji ve Maden A.Ş. tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

5- 18 yaşından küçüklerin, Hattat Enerji ve Maden A.Ş. ’nin Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Hattat Enerji ve Maden A.Ş. sorumlu değildir.

6- Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Hattat Enerji ve Maden A.Ş. ’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7- İş bu anlaşmanın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama