Eğitim ve Geliştirme Eğitim ve Geliştirme
EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Hattat Holding  çalışanları işe başladıkları gün itibariyle eğitim sürecimize dahil olurlar. Oryantasyon programıyla başlayan bu eğitim sürecinin asıl amacı, Hattat Holding A.Ş. ve şirketlerinde, gruba yeni katılan personeli, grubun genel yapısı, iş yapma usulleri ve çalışma düzenleri hakkında bilgilendirmek, işe uyum sürecinin önceden belirlenen plana uygun yürütülmesi ve yönlendirilmesini sağlamaktır.

Hattat Holding A.Ş. ve şirketlerinin hedefleri, organizasyonun ihtiyaçları kapsamında; Çalışanların kişisel gelişim planı çerçevesinde, en yüksek performansa ulaşmak amacıyla, bilgiye ve beceriye dayalı olarak yıllık eğitim planları oluşturulur.

Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinin sağlanması için fırsat eşitliği gözeten bir sistemimiz vardır.

YAZ STAJ PROGRAMI

Üniversite, MYO ve Teknik Lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Yaz Staj Programı ile Okul-sanayi işbirliği sağlanarak gerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalarına gerekse potansiyeli yüksek kişilerin belirlenip, istihdam kaynaklarının zenginleşmesi amaçlanmıştır.

Staj dönemi Haziran-Eylül ayları arasındadır. Yaz staj programına dahil olabilmek için öğrencinin zorunlu stajının olması temel şartı oluşturur. Nisan ayında Eğitim Bölümünün yürüttüğü staj görüşmeleri sonucu stajı onaylanan öğrenciler gerekli belgeleri ve şartları sağlayarak belirlenen dönemlerde stajlarına başlar.


Staj yapmak isteyen öğrenciler 01 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak staj başvurusu yapabilirler.


Beceri Eğitimi

Hattat Holding ve şirketlerinde meslek ve ticaret lisesi son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Beceri Eğitimi Programı Okul/kurum müdürlüğü ve şirket işbirliği ile yürütülür. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak, işletmede yapılacak Beceri Eğitimi esaslarını düzenlemek amacıyla Okul/kurum müdürü ile işveren veya işveren vekili arasında sözleşme imzalanır. Eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrenciler haftada üç gün işletmede Beceri Eğitimi, haftada iki gün okul da teorik eğitim alırlar.
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama