Proje Hakkında
Amasra Taşkömürü Projesi

Genel

HATTAT ENERJİ VE MADEN A.Ş’nin enerji sektöründe birçok yatırımı mevcuttur. Bunlardan en önemlisi şu anda Türkiye’de ve Avrupa’da devam etmekte olan en büyük kömür madeni projesi olan Amasra Taşkömürü Projesi’dir. Proje sahası Türkiye’nin kuzeyinde Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda yer almaktadır. 1 milyar ton jeolojik kaynağa sahip olan sahanın madencilik haklarını 2005 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan rödevans anlaşmasıyla alınmıştır.

Bölge Jeolojisi

Bölgede kömür taşıyan katmanlar, (aşağıdan yukarıya): Alacaağzı Formasyonu (Üst Vizeen-Namuriyen yaşlı), Kozlu Formasyonu (Üst Namuriyen-Vestfaliyen A yaşlı) ve Karadon Formasyonu (Vestfaliyen B, C, D yaşlı ) olmak üzere üç birime ayrılmıştır.

Arama Çalışmaları

Daha önce MTA tarafından 1956 yılında başlatılan ve 2000 yılına kadar sürdürülen arama çalışmaları Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. tarafından devam ettirilmiş olup sahada günümüze kadar 260 adet derin sondaj tamamlanmıştır. Arama çalışmalarına 6 adet derin sondaj makinesi ile devam ettirilmektedir. Arama çalışmalarında elde edilen verilerden yola çıkarak kaynak ve rezerv hesaplama çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalarda JORC-koduna uygun olarak 850 milyon ton ekonomik rezerv tespit edilmiş, devam eden ve edecek sondajlar ile bu rakam 1 Milyar Ton’u aşması beklenmektedir.

Hazırlıklar

Ana hazırlıkların ilk aşaması olan kuyu açma çalışmaları kapsamında 3 adet kuyu açılması işi tamamlanmıştır. Kuyuların derinlikleri; 570m, 700m ve 730mdir. Kuyuların faydalı çapları 8 metredir.

Ayrıca, ana hazırlıkların kapsamında, yüzeye yakın üretim panolarına ulaşmak için 2 adet ve derin kotlardaki üretim panolarına ulaşmak için 3 kuyudan 24 metrekare kesit ile 25 km galeri açılmış, üretim panolarına hazırlıklar devam etmektedir.

Batı sahasında 7 damar, Doğu Sahasında 5 damar ve Güneydoğu Sahasında 2 damar için hazırlık planları yapılmıştır.

Üretim

Bu projede üretim, tam mekanize dönümlü uzunayak madenciliği kullanılarak yapılacak olup hedeflenen yıllık üretim miktarı 5 milyon ton/yıl olup, hedef 10 Milyon ton/yıl olarak hedeflenmektedir.
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama
 • Hattat Holding A.Ş
 • Hema Endüstri
 • Hattat Tarım
 • Hema Otomotiv Sistemleri
 • Hema Trw
 • Hema Defense
 • Hema Otomotiv Pazarlama